สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087667

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้อเท็จจริงและคำถามอยู่ในไฟล์แนบค่ะ

ถามโดย : รวิพรนาคสั่ว ( kae_512010@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:32 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 17:03 ]