โครงการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     
  เิงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบำรุงรักษาด้านสิ่งแวดล้อม