Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครราชสีมา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 93,985
ตั้งแต่วันที่ 22/05/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์

  044-245520 , 044-256608
หนังสือราชการ
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
โครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปี 2556 งวดที่ 2 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/117
พังงา รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง ต้น/ นิติกร/ จพง.พัสดุ / นวก.การเงิน/ นายช่าง /นวก.ศึกษา 19 สิงหาคม 2559 0/320
ขอโอยย้ายกลับโคราช 9 ตุลาคม 2557 1/572
นักวิชาการศึกษา 19 สิงหาคม 2557 0/280
ท้องถิ่นในโคราชมีรับโอน นักวิชาการสาธารณสุขมั้ยครับ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0/249