สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 26 กันยายน 2566 [เอกสาร1]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 กันยายน 2566 [เอกสาร1]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 26 กันยายน 2566 [เอกสาร1]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรถ่ายโอน รพ.สต. 26 กันยายน 2566 [เอกสาร1]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนร 26 กันยายน 2566 [เอกสาร1]

 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง 26 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ"ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ"ธุรกิจควบคุมสัญญา 22 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง 13 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย 12 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง 25 สิงหาคม 2566 [เอกสาร2]
 
เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง 5 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานนัดพบแรงงาน 2566 31 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinq) 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาสพ บ้านผาตั้ง หมู่ที่4 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน รับโอนย้าย ผอ.คลังและจพง.การเงิน 24 สิงหาคม 2566 0/60
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 4 เมษายน 2566 0/315
เทศบาลตำบลบ้านแป้นรับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 20 ตุลาคม 2563 0/310
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/1091
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/179
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 845,577
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8