สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  69,727
  ตั้งแต่วันที่  30/07/2553

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชัยนาท

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 4
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศํพท์

0-5641-6380

 

 

 
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 17 สิงหาคม 2560 [เอกสาร1]
ประกาศราคากลาง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. 7 ธันวาคม 2559 [เอกสาร1]
ประกาศราคากลาง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. 7 ธันวาคม 2559 [เอกสาร1]
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 27 กันยายน 2559 [เอกสาร1]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสมควร แก้วแพทย์ฯ 27 ตุลาคม 2558 [เอกสาร1]
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ อบจ.ชน 14 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบจ.ชน 14 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคา ทต.หนองมะโมง 14 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลหนองมะโมง 14 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 22 สิงหาคม 2554 [เอกสาร2]
 
รับโอน จพง.การเงินและบัญชี และ นักวิชาการเงินและบัญชี จ.สุโขทัย 22 มิถุนายน 2558 0/115
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558 0/123
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 24 ตุลาคม 2557 0/448
จังหวัดลำพูน อบต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 23 ตุลาคม 2557 0/37
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/57

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8