กองสาธารณสุขท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  20082
    ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
ข่าวสารและกิจกรรม

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ เข้าหารือ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมาย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมนายชินกร ดีสุยา ผช.ผอ.กสธ. และนางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ หน.กง.สส.

(14 พฤศจิกายน 2566)

การตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผช.ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กสธ. และ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ที่ปรึกษา อสถ. ได้เข้าร่วมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดน่านโดยได้ร่วมติดตามการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) หมู่บ้านคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน และได้เยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุขภาพดีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The AIA healthiest School Regional Challenge (Primary School category))

(14 พฤศจิกายน 2566)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(12 พฤศจิกายน 2564)

(2 ตุลาคม 2562)

(2 ตุลาคม 2562)

(2 ตุลาคม 2562)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น    22 กันยายน 2566
แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2573    22 กันยายน 2566
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566    22 กันยายน 2566
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ (เพิ่มเติม)    22 กันยายน 2566
การจัดฝึกอบรมโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    22 กันยายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8