สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  224377
     ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม การสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม การสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567   

(1 เมษายน 2567)

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร   

(15 มีนาคม 2567)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(14 มีนาคม 2567)

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรกำลังของ สน.บถ.

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรกำลังของ สน.บถ.   

(23 กุมภาพันธ์ 2567)

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อไข อัตราและะวิธีจ่ายค่าตอบแทนขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อไข อัตราและะวิธีจ่ายค่าตอบแทนขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว   

(2 ตุลาคม 2566)

แบบแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 3 ปี

แบบแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 3 ปี   

(2 ตุลาคม 2566)

ระบบ DPA

ระบบ DPA   

(26 กันยายน 2566)

โครงการพัฒนาศักภาพข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักภาพข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(11 กันยายน 2566)

โครงการเชิงสัมนาระบบปฏิบัติการว่าด้วยการเปลียนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โครงการเชิงสัมนาระบบปฏิบัติการว่าด้วยการเปลียนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น   

(11 กันยายน 2566)

กง.บศ.รับผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูเพื่อการประเมินผลงานเลื่อนวิทยาฐานะ

กง.บศ.รับผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูเพื่อการประเมินผลงานเลื่อนวิทยาฐานะ   

(11 กันยายน 2566)

การรับฟังความคิดเห็น กรณีการจัดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

การรับฟังความคิดเห็น กรณีการจัดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566   

(10 เมษายน 2566)

คู่มือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สถ. ผู้รับผิดชอบงานรับส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม)

คู่มือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สถ. ผู้รับผิดชอบงานรับส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม)   

(10 เมษายน 2566)ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 62
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8