ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ข้อมูลเว็บไซต์สถ.
  รู้ทัน แอปพลิเคชัน สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
  AnyDesk for Windows v6.1.0
  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ.
  Infographic
  การจัดการความรู้ (KM) ศส.
  เทคโนโลยีดิจิทัลของ สถ.(Digital DLA)
  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  36588
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
การจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ (Web Conference)    18 สิงหาคม 2566
การปรับปรุงการใช้งานระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    18 สิงหาคม 2566
การจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ (Web Conference)    18 สิงหาคม 2566
การปรับปรุงการใช้งานระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    18 สิงหาคม 2566
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน)    17 กรกฎาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8