ข่าวกิจกรรมนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งการปกครองท้องถิ่น มอบเงินสดและสิ่งของ ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลยหรือผู้แทน เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ผู้ป่วยมะเร็ง ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยได้มอบเงินสด จำนวน 5,000 บาท และสิ่งของดำรงชีพ ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อยพร้อมคณะได้ร่วมให้กำลังใจด้วย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านการประสาน อสม ในหมู่บ้านให้แนะนำดูแลรักษาสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าชม 88