ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566
 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 88