ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2566
 วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สถจ.ยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 70