ข่าวกิจกรรมสถจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ 22 กันยายน 2565 นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาของทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าชม 80