ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ฯ 12 สิงหาคม 2565
 วันที่ 12 ส.ค. 2565 เวลา นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ท้องถิ่นอำเภอกมลาไสย และข้าราชการ/พนักงาน/จนท.ในสังกัด สถจ.กส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ รพสต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 28