( อปท. )

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/03/2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/03/2565
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565   
03/02/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
10/01/2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
04/01/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
30/12/2564
ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี   
28/12/2564
ประชาสัมพันธ์สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
28/12/2564
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
24/12/2564
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
21/12/2564
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)   
21/12/2564
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อบต.หนองย่างเสือ   
08/12/2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/12/2564
เทศบาลตำบลแม่พริก งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564   
15/11/2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
12/11/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   
09/11/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   
08/11/2564
อบต.หนองย่างเสือ รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565   
05/11/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
28/10/2564
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
25/10/2564
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1392 next last