ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
22/09/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2566   
21/09/2566
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
23/08/2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
08/08/2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย   
04/07/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 (อบต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)   
18/09/2566
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนสิงหาคม 2566   
10/09/2566
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2566   
10/09/2566
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ทต.แสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
08/09/2566
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 (อบต.ค้างพลู)   
07/09/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,506,132
  • 4