ประกาศ !!
          การฝากข่าวของ อปท. ให้แนบไฟล์รายละเอียด ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ข้อมูลข่าวบริหารงานบุคคล และข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อกับ อปท.ได้
          หาก อปท. ต้องการเก็บหลักฐานว่าได้มีการประกาศทาง เว็บไซต์ของ สถ. ให้พิมพ์หน้าข่าวที่ได้ลงประกาศเก็บไว้ เพราะ สถ. จะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ เมื่อครบกำหนด 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศ
          (หากมีปัญหาในการฝากข่าวให้ติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 0-2241-9000 ต่อ 1106,1109)
      กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้งาน :  
  รหัสผ่าน :  
  ประเภทผู้ใช้งาน :    ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่