ชื่อหนังสือ : การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่น ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2565
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 11752