การบริหารจัดการหน่วยงานกับการใช้กลยุทธ์การสร้างองค์กรยุคใหม่

ชื่อหนังสือ : การบริหารจัดการหน่วยงานกับการใช้กลยุทธ์การสร้างองค์กรยุคใหม่
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 9757