ชื่อหนังสือ : หนังสือ มุ่งสู่ความสุขมวลรวมประชาชาติ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของเมืองโคระ จังหวัดชิกะ
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : หนังสือ มุ่งสู่ความสุขมวลรวมประชาชาติ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของเมืองโคระ จังหวัดชิกะ
จำนวนผู้เข้าชม : 33622