ชื่อหนังสือ : คู่มือการวางแผนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐาน
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : โครงการความร่วมมือระหว่าง สถ. กับ UNICEF
จำนวนผู้เข้าชม : 37776