ชื่อหนังสือ : หนังสือ สิทธิเด็ก ไม่ใช่เรื่องเด็ก ๆ
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : โครงการความร่วมมือระหว่าง สถ. กับ UNICEF
จำนวนผู้เข้าชม : 37016