องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด

ชื่อหนังสือ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
รายละเอียดหนังสือ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
จำนวนผู้เข้าชม : 354