การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ KPI 2.2

ชื่อหนังสือ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ KPI 2.2
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ KPI 2.2
จำนวนผู้เข้าชม : 569