สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088496

    จ้างเอกชนปรับปรุงแผนที่ภาษี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อบต.ต้องการจ้างเอกชนปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สิน จากเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้สมบูรณ์และให้สามารถนำไปใช้ในโปรแกรม LTAX3000 ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 14:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 2124 กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 30/05/2566 เวลา 16:14 ]