สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088495

    แนวทางในการจ้างเหมายาม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จำเป็นไหมค่ะว่าเทศบาลจะจ้างเหมาบริการต้องจ้างบริษัทเอกชนเท่านั้น สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลและอายุเกิน 60 ปี ได้ไหมค่ะ

ถามโดย : ศศิธรศิวะบุณย์ ( ืnongsarai2561@nongsarai.go.th )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 12:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจ้างรักษาความปลอดภัยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 หรือ 1523 ) [ วันที่ 31/05/2566 เวลา 09:02 ]