สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088489

    เบิกค่่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีบรรจุครั้งแรกที่เทศบาล ก ในปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ต่อมาได้ย้ายไปเทศบาล ข เนื่้องจากสอบหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังได้ ในปีงบประมาณ 2566 และจะยายกลับมาเทศบาล ก ที่ที่บรรุจครั้งแรก สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ถามโดย : ราณีอัตกุล ( sauy21@hotmail.co.th )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 09:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 022419000 ต่อ 022419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 15:04 ]