สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088472

    การจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม (นม)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

มติคณะรัฐมนตรีปรับราคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อยากทราบว่าอปท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนนอัตตราคนละกี่บาท และในการจัดซื้อชนิดของนม อปท.สามารถกำหนดชนิดของนมที่จะจัดซื้อได้หรือมั้ย เนื่องจากผู้ประกอบการนมได้แจ้งกับ อปท.ว่า จะจัดซื้อเป็นนมชนิดไหนต้องดูว่าบริษัทจะสามารถผลิตนมถุงนมกล่องช่วงไหน ถ้า อปท.ต้องการนมถุงแต่ผู้ประกอบการนมไม่สามารถหาให้ได้ ต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : ชุดาพรแววแก้ว ( weawkeaw.2534@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 15:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0626036164

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 16:58 ]