สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088467

    การใช้งบประมาณเงินสะะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตำบล....จะดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ (โดยดำเนินการเอง) สามารถนำเงินสะสมมาใช้จ่ายในโครงการนี้ได้หรือไม่

ถามโดย : อมรรัตน์ใบเนียม ( niansy77@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 15:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากอยู่ในอำนาจหน้าที่ เข้าเงื่อนไข ข้อ 89 สามารถใช้ได้ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 09:46 ]