สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088457

    การจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำจากผู้ต้องขังในเรือนจำ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างผู้ต้องขังเรือนจำ ขุดลอกท่อระบายน้ำ สามารถดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 2560 ได้เลยหรือมีหนังสือสั่งการเฉพาะเรื่องการจ้างผู้ต้องขังไหมคะ

ถามโดย : วิไลหมายถมกลาง ( jum_ac50@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 09:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/05/2566 เวลา 13:41 ]