สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088452

    จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อบต.จะซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง (เสาเหล็กกัลไนซ์ ติดตั้งโดยการฝังดินเทคอนกรีต) อบต.จะตั้งจ่ายในหมวดไหนค่ะ ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ

ถามโดย : นางพรรณีจิตรเอียด ( pannee-2567@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 13:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุจราจร

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 14:12 ]