สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088447

    การจำหน่ายพัสดุ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจำหน่ายพัสดุ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตกลงเจรจากับผู้รับซื้อ

ถามโดย : ทัชชาแก้ววิมล ( za_my@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 12:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจะให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการเจรจาก็สามารถกระทำได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 10:27 ]