สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087645

    การจัดซื้อไฟวับวาบไฟไซเรนติดรถเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลมีความประสงค์จะจะซื้อไฟไซเรนเพื่อติดรถเทศบาลแบบที่สามารถถอดออกจากตัวรถได้ อยากทราบว่าจะจัดซื้อในหมวดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่ะขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เครือมาศคำเขียวอ่อน ( aoom08092530@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวจะต้องพิจารณาว่า ไฟไซเรนดังกล่าวมีลักษณะโดยสภาพเป็นไปตามความหมายค่าวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 241-9000 ต่อ 1524)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 11:08 ]