สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086324

    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ ยังต้องรายงานส่งจังหวัดอยู่ใช่หรือไม่คะ

ถามโดย : ภัทราทองทวี ( patlom.th@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 11:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/11/2565 เวลา 09:35 ]