สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086313

    ใบเสร็จรับเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน รูปเบบที่แนบมานี้ นำมาเบิกจ่ายเงินได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ขรก.ใหม่ ( rubie_g@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 15:36 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 16:24 ]