สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086267

    หม้อต้มน้ำไฟฟ้า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจำแนกประเภทรายจ่าย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/31095 ลว.28 พค.64 หมวดวัสดุ ประเภทงานบ้านงานครัว หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า ,กระติกน้ำร้อน หมายรวมถึงถังต้มน้ำไฟฟ้าด้วยหรือไม่ค่ะ อยากทราบว่าถังต้มน้ำไฟฟ้า(หม้อต้มน้ำไฟฟ้า) จัดเป็นวัสดุ ประเภทงานบ้านงานครัวด้วยหรือไม่

ถามโดย : เกื้อกูลหอมดอก ( tud_tu2008@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 15:21 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ถือเป็นวัสดุ ประเภทงานบ้านงานครัว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 14:03 ]