สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085623

    การบริหารที่พักอาศัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ระเบียบของการบริหารที่พักอาศัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีเหมือนของระเบียบกรมการปกครอง หรือไม่คะ ถ้ามีจะหาศึกษาจากที่ไหนได้บ้างคะ

ถามโดย : วรางคณากาหลง ( oyeipai@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:36 ]