สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085619

    จ่ายเงินสดอาหารกลางวัน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โรงเรียนประกาศหยุดเรียน เฉพาะชั้นอนุบาล 1 - 3 เปลี่ยนจากเรียน on site เป็นเรียน on hand จำนวน 4 วัน เนื่องจากมีนักเรียนป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อย ขอถามว่า สามารถจ่ายเงินสดสำหรับค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้หรือไม่ หากได้เป็นไปตามหนังสือ ระเบียบใด

ถามโดย : จามจุรีตรูหม่อง ( jamj_jo@hotmail.com )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 12:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 02 2419000 ต่อ 5324 ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 07/10/2565 เวลา 09:24 ]