สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085617

    อัตราการเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินเดือน 34,110 + เงิน พสร.580 บาท รวมเป็น 34,690 รวมแล้วเกินเงินเดือนขั้นที่ 21 ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการ กรณีนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เดือนละ 6,000 บาทใช่หรือไม่ ขอบคุณสำหรับคำตอบ

ถามโดย : นพดลหิมมา ( dummy-again@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 11:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:23 ]