สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085598

    สอบถามวันรับเงินกรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผส. ย้ายทะเบียนบ้านมา 7 ก.ย. 2564 และมาลงทะเบียนที่ใหม่ 4 ต.ค.2565 (ที่เดิมไม่จำหน่ายและยังจ่ายเงินจนถึง ก.ย.65) กรณีนี้ที่ใหม่ต้องจ่ายเงิน ต.ค.2565 หรือ ต.ค.2566

ถามโดย : ปวีณาศรีแก้ว ( socialwelfare.klongsam@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 15:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต.ค.2565

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 14:17 ]