สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085596

    การตั้งลูกหนี้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทางเทศบาลมีการตั้งลูกหนี้สิ้นปี ของปี 65 เป็นปีแรก จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรบ้างคะ

ถามโดย : นภารัตน์เปรี่ยมพราย ( napharat.poomm@gmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 15:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เดบิต ลูกหนี้ (ระบุประเภท) เครดิต รายได้ (ระบุประเภท) ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 18:04 ]