สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085421

    การเบิกจ่ายเงิน่วยเหลือการศึกษาาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ครู ศพด จ่ายค่าค่าเทอมบุตร เมื่อวันที่ 20 กย.65 แต่เป็นค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2/2564 ยังสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

ถามโดย : คมกฤษนนทวัน ( kophoora_kamare@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 11:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ติดต่อ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร 0-2241-9000 ต่อ 4202-4

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 11:21 ]