สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085393

    การส่งเรื่องให้ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบลที่ย้ายไป

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การส่งหนังสือให้ดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานในห้วงเวลานั้น แต่อดีตพนักงานส่วนตำบลรายนั้นได้ย้ายไปอยู่ในสังกัดข้าราชการ กพ. อยากจะสอบถามว่าทางอบต.ที่เก่าที่บุคคลนั้นเคยสังกัดสามารถดำเนินการส่งเรื่องไปให้สังกัดใหม่ที่เป็นข้าราชการกลางได้ไหมคะ พร้อมอ้างระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : รังสิมาสมบูรณชนะชัย ( sns55241006@gmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 10:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รบกวนติดต่อกลับที่เบอร์โทร 022409000 ต่อ 3133 หรือ 0847060963 จนท.ชื่อสิริรัตน์ ค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 10:32 ]