สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085388

    ครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตู้เก็บชุดดับเพลิง พร้อมหมวกและรองเท้า เป็นครุภัณฑ์อะไร

ถามโดย : เดชาเขียวแดง ( 6406015591@rumail.ru.ac.th )  IP 182.232.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 21:26 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จัดเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 13:04 ]