สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC091296     no 3 กค.
CC091295     no 7 กม.
CC091294     no 23 สน.คท.
CC091293     yes 10
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091292     no 8 สน.คท.
CC091291     no 11 สน.คท.
CC091290     no 3 สน.คท.
CC091289     yes 33
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091288     yes 17
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091287     no 15 กพร.
CC091286     no 18 สน.คท.
CC091285     no 8 สน.คท.
CC091284     yes 31
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091283     yes 12
 • กพส.
 • 04/12/2566
กพส.
CC091282     yes 18
 • กม.
 • 04/12/2566
กม.
CC091281     yes 18
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091280     yes 23
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091279     yes 11
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091278     yes 13
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091277     no 7 กยผ.
CC091276     yes 44
 • กม.
 • 04/12/2566
กม.
CC091275     yes 23
 • กม.
 • 04/12/2566
กม.
CC091274     yes 34
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091273     yes 19
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091272     yes 20
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091271     yes 79
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091270     yes 26
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091269     yes 13
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091268     yes 41
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091264     yes 74
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091263     yes 37
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091262     yes 36
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091261     yes 41
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091260     yes 42
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091258     yes 38
 • สน.คท.
 • 01/12/2566
สน.คท.
CC091257     yes 26
 • สน.คท.
 • 04/12/2566
สน.คท.
CC091256     yes 27
 • กม.
 • 04/12/2566
กม.
CC091255     yes 65
 • สน.คท.
 • 01/12/2566
สน.คท.
CC091254     yes 35
 • กพส.
 • 04/12/2566
กพส.
CC091253     no 12 กสธ.
CC091252     no 6 กสธ.
CC091251     yes 54
 • กม.
 • 01/12/2566
กม.
CC091250     yes 75
 • กศ.
 • 30/11/2566
กศ.
CC091249     yes 18
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091248     yes 49
 • สน.คท.
 • 01/12/2566
สน.คท.
CC091246     yes 50
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091245     yes 69
 • กม.
 • 01/12/2566
กม.
CC091244     yes 57
 • กม.
 • 01/12/2566
กม.
CC091243     yes 25
 • สน.บถ.
 • 04/12/2566
สน.บถ.
CC091242     yes 55
 • กม.
 • 01/12/2566
กม.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 76523 next last
 • 4,788,703
 • 75