สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC090470     no 5 สน.คท.
CC090469     no 6 สน.คท.
CC090468     no 10 สน.คท.
CC090467     yes 21
 • กศ.
 • 26/09/2566
กศ.
CC090466     no 6 กค.
CC090465     no 5 กค.
CC090463     no 13 สน.คท.
CC090462     no 10 สน.คท.
CC090461     no 5 สน.คท.
CC090460    
 • ค่าปรับ
 • ถามโดย ธีระศักดิ์ชาบ [ วันที่ 26/09/2566 ]
no 17 สน.คท.
CC090459     yes 40
 • กศ.
 • 26/09/2566
กศ.
CC090458     no 12 สน.คท.
CC090457     yes 15
 • สน.คท.
 • 27/09/2566
สน.คท.
CC090456     no 13 สน.คท.
CC090455     yes 49
 • สน.บถ.
 • 26/09/2566
สน.บถ.
CC090453     no 8 สน.คท.
CC090452     yes 32
 • สน.คท.
 • 26/09/2566
สน.คท.
CC090451     no 21 กจ.
CC090450     yes 42
 • กศ.
 • 26/09/2566
กศ.
CC090449     yes 72
 • สน.บถ.
 • 27/09/2566
สน.บถ.
CC090448     yes 81
 • สน.บถ.
 • 26/09/2566
สน.บถ.
CC090447     yes 47
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090446     yes 40
 • สน.คท.
 • 26/09/2566
สน.คท.
CC090445     yes 41
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090444     no 44 สน.คท.
CC090443     yes 67
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090442     no 32 สน.คท.
CC090441     yes 42
 • กศ.
 • 26/09/2566
กศ.
CC090434     yes 63
 • สน.บถ.
 • 26/09/2566
สน.บถ.
CC090433     yes 24
 • กม.
 • 26/09/2566
กม.
CC090432     no 30 กพส.
CC090431     yes 85
 • สน.บถ.
 • 25/09/2566
สน.บถ.
CC090430     yes 52
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090429     no 14 กพส.
CC090428     yes 32
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090427     yes 73
 • สน.บถ.
 • 25/09/2566
สน.บถ.
CC090426     no 18 สน.คท.
CC090425     no 55 สน.คท.
CC090424     no 14 ศส.
CC090423     yes 50
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090421     yes 39
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090420     yes 48
 • กม.
 • 22/09/2566
กม.
CC090419     yes 69
 • สน.บถ.
 • 22/09/2566
สน.บถ.
CC090418     yes 40
 • สน.คท.
 • 25/09/2566
สน.คท.
CC090417     yes 42
 • สน.คท.
 • 22/09/2566
สน.คท.
CC090416     yes 60
 • สน.บถ.
 • 22/09/2566
สน.บถ.
CC090415     yes 36
 • กม.
 • 26/09/2566
กม.
CC090414     yes 70
 • สน.บถ.
 • 22/09/2566
สน.บถ.
CC090412     yes 52
 • สน.บถ.
 • 22/09/2566
สน.บถ.
CC090411     yes 73
 • สน.คท.
 • 22/09/2566
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 75765 next last
 • 4,761,797
 • 97