ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สถ. ร่วมกิจกรรม DLA Workout
 


นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี สถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแบบโยคะ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรชาว สถ. ผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของบุคลากรในสังกัด ให้มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่กำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. ประกอบไปด้วย กิจกรรมการออกกำลังกายแบบโยคะทุกวันอังคาร และกิจกรรมการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิค ทุกวันพฤหัสบดี จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สถ. มาออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง ให้พร้อมต่อการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อไป
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 329