ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
 


-
 


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร และนายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรและทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดี สถ. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพ จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลังจากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนา พร้อมนั่งเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศล ต่อจากนั้น ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และประธานในพิธีกราบนมัสการพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ เป็นเสร็จพิธี
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 174