ข่าวผู้บริหารสถ. ประชุมหารือแนวทางพัฒนายกระดับรูปแบบการจัดบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพัฒนายกระดับรูปแบบการจัดบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 123