ข่าวผู้บริหารสถ. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2566
 


วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานการตรวจราชการกรม ชั้น 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 121