ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานเลียบริมแม่น้ำน่าน บริเวณเส้นทางเชื่อมระหว่างวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานเลียบริมแม่น้ำน่าน บริเวณเส้นทางเชื่อมระหว่างวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ในการนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ด้วย
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ ทางคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่มาลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก มีหลายเรื่องหลายประเด็นมาร่วมหารือกันเพื่อขับเคลื่อนและสานต่อภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพวกเราชาวมหาดไทยให้เกิดความยั่งยืน อันเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะราชสีห์ผู้มีความจงรักภักดีที่เป็นข้าราชการที่ดีที่มุ่งมั่นทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกการทำงาน 357 คือ 3 ระดับ : การจัดการในระดับพื้นที่/ชุมชน จังหวัด สู่ระดับประเทศ 5 กลไก : ประสานงานภาคีเครือข่าย บูรณาการแผน ติดตาม ประเมินผลการจัดการความรู้ และสื่อสารสังคม 7 ภาคีเครือข่าย : ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ที่จะจับมือร่วมกันหาแนวทางเเก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ทั้งท่านผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอาจารย์โจ้ ผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น ที่พยายามเชิญชวนให้มาลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ
 


-
 


ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า จากการร่วมลงสำรวจพื้นที่ ทำให้พบสภาพปัญหา คือ ถนนเส้นทางเลียบริมเเม่น้ำน่านถูกแม่น้ำกัดเซาะในช่วงฤดูน้ำหลาก พื้นที่ที่เป็นทางสาธารณะเดิมต้องร่นมาชิดพื้นที่ติดบริเวณหน้าบ้านของพี่น้องประชาชน ถนนที่รถยนต์สามารถสัญจรได้ก็ชำรุด เนื่องจากหน้าดินพังทลายทำให้ถนนบริเวณนี้มีสภาพไม่ต่อเนื่อง มีเส้นทางขาดบางช่วงบางตอน เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร บริเวณตั้งเเต่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ไปถึงบริเวณวัดตาปะขาวหาย ส่งผลกระทบต่อทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมเส้นทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลหัวรอ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในด้านการพัฒนาท่องเที่ยว จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวได้ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ในวันนี้ได้เกิดความร่วมมือจาก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตำบลหัวรอ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาร่วมหารือด้วยกัน โดยแนวทางเเก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรับไปร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาการขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร เพื่อเเก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วง อันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 144