ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถ. ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2566
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ภาพกิจกรรม สถ. จัดประชุมหารือข้อราชการรายสัปดาห์
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมเปิดงาน OTOP Midyear 2023 "ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย"
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 9
ภาพกิจกรรม มท.1 ตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายสำคัญ 10 ข้อ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก หนุนเสริมคาร์บอนเครดิต-พัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ยกระดับ รพ.สต. "ยาดี หมอเก่ง" พร้อมเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เรียกประชุมท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ สานฝันนโยบาย 10 ข้อ มท.1
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหงาว จังหวัดระนอง
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมการปรับภูมิทัศน์หาดส้มแป้น
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2023 "ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย"
ภาพกิจกรรม มท.1 มอบนโยบายข้าราชการมหาดไทย เน้นย้ำ 10 นโยบายสำคัญสู่ภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรม สถ. น้อมนำพุทธะ ธรรมะนำทางจิตใจ
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 พร้อมรับฟังปัญหาการค้าชายแดน ยาเสพติด และกลุ่มชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะริมแม่น้ำกก
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย และร่วมพบปะนักเรียนในพิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ที่รับราชการมาครบ 25 ปี และ 20 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 163,611
  • 18